vrijdag 9 januari 2009

LES 21: VOORBEELDDUIDING 2 (Landru)


De horoscopen van de meeste mensen zijn niet zo uitgesproken als de horoscopen van mensen die eruit springen in positieve of negatieve zin. Extreme mensen hebben vaak uitgesproken horoscopen die gemakkelijk te duiden zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is Henri Landru, een hebzuchtige seriemoordenaar. Hij vermoordde 10 rijke weduwen om hun geld en bezittingen en kreeg daarvoor de doodstraf gebaseerd op gevonden schriftelijke bewijzen. Eerder was hij al eens veroordeeld voor fraude.

MARS EN PLUTO
De man heeft Pluto conjunct Ascendant (en half vierkant Nul Ram) vierkant Mars. Mars staat cruciaal onderin de horoscoop. Mars en Pluto zijn de sterkst naar voren komende planeten en botsen met elkaar.

Alleen al daarmee heeft deze horoscoop de kenmerken van sterke driften en gebruik (met kans op misbruik) van invloed, geld, macht en kracht of ...geweld. De positie van Pluto op de Stier(!)-ascendant reflecteert het belang van geld en bezit.
Mars en Pluto zijn (in de 22.5 graden reeks) ook verbonden met het midpunt Zon/Maan. Dat maakt hem in hart en ziel (Zon/Maan) tot een sterke, mogelijk gewelddadige man (Mars-Pluto) of een man met een sexueel probleem. Venus maakt een half sextiel met Pluto en een driehoek met Mars om het beeld compleet te maken van een man met een passie.

Dat zijn de belangrijkste kenmerken van deze horoscoop. Het gaat om iemand met een cruciale overdosis van mogelijk ten kwade gebruikte energie en ondernemingslust.

MARS, SATURNUS, PLUTO
Het nauwste aspect in deze horoscoop is Mars driehoek Saturnus. Er zit daarmee een zakelijke kant en een rem aan de energie. Landru had 'timing' en wist zijn energie en driften in toom te houden (hoe sterk ze ook waren). Een 'die hard' in zijn ondernemingen...
Het astrologisch thema van de onnatuurlijke dood wordt gevormd door dit nauwe aspect van Mars en Saturnus met de meest prominente planeten (Mars en Pluto). Mars, Saturnus en Pluto samen wijzen op 'het doel heiligt de middelen' (weinig scrupules) en keiharde confrontaties (als dader of als slachtoffer). Uiteindelijk werd hij ook een slachtoffer. Hij stierf door de guillotine.

DUIDING
Eigenlijk heb je hiermee al de kern van de horoscoop van Henri Landru te pakken. Het is de kern die je moet vasthouden als je je verder in de horoscoop gaat verdiepen, het Astro I.D. Er is meer opvallends, zoals:

- 70 procent van de posities in deze horoscoop staat in vuurtekens. Dat is opnieuw een aanwijzing voor een overdreven 'drive', een overschot aan energie. Er is geen positie in luchttekens, en Mercurius is 'roepend'. Dat wijst op communicatie op elk mogelijk niveau met de kans op 'onredelijkheid'. Er viel niet altijd met hem te praten. Een ongeaspecteerde Mercurius en/of het ontbreken van luchttekens kan een drang tot schrijven (of spreken) aangeven. Landru hield zijn aliassen en uitgaven nauwlettend bij in een dagboek. En uiteindelijk werd hij veroordeeld op basis van gevonden papieren.
Opvallend: Mercurius is dispositor van het tweede huis van geld. Dat geeft het belang van bezit aan, op elk mogelijk niveau.

- Het creatief patroon. Er is een stellium in Ram met Maan, Venus, Jupiter en Neptunus en dat stellium staat vierkant het MC. Hij loog de vrouwen voor dat hij een rijke weduwnaar was en acteerde kennelijk overtuigend. In Ram staan de Maan, Venus en Neptunus overigens niet in het voor sensitiviteit en kunstzinnigheid meest geschikte teken.

- Het stellium in Ram maakt nogal gericht op zichzelf ('ik eerst!') en de drukte in het twaalfde huis reflecteert grote behoefte aan discretie, geheimhouding en privacy. Landru had vele aliassen (of nick names:) en hield een systeem bij om zich niet te vergissen. Denk hierbij aan Zon conjunct Neptunus en Neptunus vierkant MC ('dubbel zijn', 'het doen voorkomen alsof', acteertalent) Een dubbelleven heeft meer kans op succes als de Zon in verband met Neptunus staat (denk aan Josef Fritzl, zie Astropost).

ALTERNATIEF
De neiging om korte metten te maken had Landru ook op een andere manier kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in de sport of de politiek. Zijn eenvoudige afkomst liet dat niet toe. Bij het lezen van zijn horoscoop moeten zijn afkomst en sociale omstandigheden mede in aanmerking worden genomen.


NB Landru werd op 12 april geboren. Alleen de Nederlandse Wikipedia hanteert een afwijkende datum van 26 april.

Geen opmerkingen: