zondag 8 februari 2009

TEST 2: de horoscoop van keizer Nero


Test 2 is gecompliceerder dan Test 1.
Dit is de (echte of veronderstelde) horoscoop van keizer Nero. De geschiedenis leert ons dat hij door moord aan de macht kwam en een despoot was. Je kunt over hem lezen op Wikipedia.

De vorige test ging over de Ascendant van een vrouw die bekend stond om haar houding en uiterlijk. De Ascendant is éen van de hoekpunten van de horoscoop. Alles wat zich op of bij de hoekpunten bevindt is voor de horoscoop van cruciaal belang. Het MC is ook een hoekpunt, net als het punt dat precies 90 graden van de horoscoop af staat. De ascendant en de midhemel houden verband met de exacte plek en tijd van de geboorte. Ook de buitenplaneet die voor de zon uitrijst is prominent en draagt bij aan de bijzondere kenmerken van het astrologisch paspoort (de horoscoop). In mijn instructieboekje Astro I.D. kun je o.a. over de cruciale plaatsen meer lezen, met voorbeelden.

De methode Astro I.D. gaat uit van de belangrijkste kenmerken van een horoscoop. Waarin onderscheidt deze horoscoop zich van alle andere op de geboortedag van de Romeinse keizer? Kijk in deze test eens naar de prominente plaatsen. Als je WEL wist dat dit een belangrijk man was maar NIET dat het keizer Nero was, hoe zou je dan deze persoon beschrijven? Verderop (scroll naar beneden) vind je het antwoord. Had je het bij het rechte eind? Gefeliciteerd. Zo niet, ga dan nog eens terug naar de betekenissen van de symbolen en de aspecten in de vorige lessen (zie linker kolom).

Verderop zie je de horoscoop van keizer Nero met daarin aangegeven de cruciale plaatsen. Je ziet de Zon, Mars en Pluto op de Ascendant met Pluto rijzend voor de Zon en conjunct de Zon. Je ziet Saturnus vierkant de Ascendant, Zon, Mars en Pluto. Er komt onmiddelijk een sterk beeld naar voren. Dit is niet iemand die je over het hoofd kan zien.

De combinatie Mars-Saturnus-Pluto is een gevaarlijke combinatie. Het is een trio van actie, dreiging en beëindiging. Het is een combinatie die te maken heeft met het 'over de grenzen heen gaan' bij het verdedigen van je belangen (het doel heiligt de middelen). Op Astropost heb ik over Mars-Saturnus-Pluto in de progressieve horoscoop van Obama geschreven en geciteerd uit mijn boek AstroTrio, over aspectcombinaties (vertaald): "uitputting, te hard werekn, te maken krijgen met gewelddadige situaties of geweld gebruiken. Willen winnen ondanks tegenstand." En ik meldde erbij dat jammer genoeg deze combinatie vaak te zien is in gevallen van onnatuurlijke dood, als slachtoffer, dader of getuige. Zoals in de horoscopen van mevrouw Mahaty (slachtoffer van Karin Homolka), John F. Kennedy, Yoko Ono en de moordenaars Idi Amin, David Berkowitz, Volkert van der Graaf en Paul Bernardo'.

Mars-Pluto wijst op geweld (Pluto) gebruiken (Mars) of op politieke (Pluto) strijd (Mars). De Zon erbij werpt er een scherp licht op. Zon, Mars en Pluto op de ascendant geeft iemand aan die optreedt als een geweldenaar (een leider die geweld gebruikt). Het vierkant met Saturnus stelt daar grenzen aan (hij is uiteindelijk zelf ook door geweld om het leven gekomen). Hij ging over de grenzen heen en werd afgestraft (maar wel pas nadat velen door hem waren geslachtofferd en Rome bijna failliet was).

Je antwoord had kunnen zijn: een erg agressief of energiek opvallend en ambitieus persoon die weerstanden oproept. Het is duidelijk dat het een:
- agressief (Mars met moeilijke aspecten)
- moeilijk (Pluto met moeilijke aspecten)
- arrogant (Zon met moeilijke aspecten)
- begrensd (Saturnus met moeilijke aspecten)
mens was die bovendien:
- geweld of macht gebruikte of misbruikte (Mars conjunct Pluto)
- tegen de wet of het fatsoen in handelde (Mars vierkant Saturnus)
- en de aandacht wist te trekken met zijn uiterlijk of manier van doen (Zon)
- en die de nadelen van het leven aan de lijve zelf zou ondervinden (Zon vierkant Saturnus)

Als je dan weet dat het een leider is in oude tijden (iemand die macht heeft) kun je je voorstellen dat hij absolute macht misbruikte en dat hij uiteindelijk ten val zou komen (Saturnus bovenin, geafflicteerd).

Ik vind de horoscoop van keizer Nero een mooi voorbeeld van een horoscoop met treffende kenmerken. Keizer Nero staat ook bekend als dichter. 'Wat een kunstenaar sterft er met mij!" klaagde hij op het eind. Wil je weten waar de kunstenaar in zijn horoscoop te vinden is? Kijk dan op Art-astrologie.blogspot.com...

Geen opmerkingen: