zondag 14 september 2008

LES 17: ASPECTEN DUIDEN (2)


ASPECTEN DUIDEN (2)

Op het internet en in talloze boeken vind je 'recepten' voor het uitleggen van aspecten tussen twee planeten of posities in de horoscoop. Meestal fragmentarisch. Je vindt het aspect, los van de rest van de horoscoop. Het is alsof je een onderdeel van iemand's persoonlijkheid los wilt koppelen van de rest. Toch besteden studenten astrologie relatief veel tijd aan het duiden van die verschillende onderdelen. Pas als ze die uit en te na van kanttekeningen hebben voorzien, beginnen ze zich af te vragen hoe het nu past bij de rest. Een simpele methode om door de bomen het bos te blijven zien is de 'vier pijlers methode'*) die ik aanreik in de linkerkolom. Daarbij ga ik uit van het nauwste, belangrijkste aspect in de horoscoop.

De vraag is, of je ook moet rekenen met toenemende en afnemende aspecten.

TOENEMENDE EN AFNEMENDE ASPECTEN
Aspecten die nog niet 'vol' zijn, zijn aspecten die nog niet exact zijn. Het aspect groeit nog, als het ware. Aspecten die al weer aan het afnemen zijn, zijn aspecten die al voor de geboorte exact waren. Het lijkt mij logisch dat een aspect dat een maand tevoren exact was, alleen moet worden meegewogen als het aspect raakt aan andere onderdelen van de horoscoop. En dan moet worden gezien als een factor uit het verleden (dat kan spelen in de jeugd!) die het leven kenmerkt. Ik geef een voorbeeld ter verduidelijking.

MARTIN LUTHER KING
.....ZON OPPOSITIE PLUTO
Martin Luther King is geboren op 15 januari 1929 om 11u33 CST in Atlanta. Je ziet de Zon in de 26ste graad van Steenbok, Pluto in de 18de graad van Kreeft en het MC in de 22st graad van Steenbok. Zon, Pluto en MC vormen een midpuntcombinatie (Zon/Pluto vierkant MC). Het MC fungeert als een tussenpersoon tussen de te wijde oppositie van Zon en Pluto (188 graden). De Zon staat binnen 5 graden conjunct met het MC. Pluto staat binnen 5 graden oppositie het MC.
De Zon is al dagen voorbij de oppositie met Pluto, als Martin Luther King geboren wordt. Omdat Pluto terugloopt (Retrograde is) gaat de verwijdering nog sneller. Pluto beweegt het langzaamst door de cirkel en haalt de Zon nooit meer in. Toch tellen we nog steeds Zon oppositie Pluto mee, door overdracht van licht van MC. Dagelijks komt het MC in oppositie van Pluto. In de progressieve horoscoop zal er nooit een oppositie van MC en Pluto zijn, echter. Alleen omdat Pluto cruciaal geplaatst is (op een hoek) en omdat er overdracht van licht is (door de hoek) gan we uit van een oppositie van Zon en Pluto.

Zon oppositie Pluto wijst op een vraagstuk leven en dood en op fanatiek zijn met vraagtekens. Was Martin Luther King een strateeg? Was hij een politicus? Dat soort vragen... En vooral: moest hij (Pluto) zo leven en sterven (Zon), was dat het waard?

Om Zon conjunct MC oppositie Pluto te duiden moet je eerst de hele horoscoop bekijken. Saturnus oriëntaal (dat zie je vaker bij predikers en doet denken aan de 'ouderling' in de protestantse kerk (Saturnus - oud)! Zon en Pluto cruciaal voor leidinggeven in de politiek of op het politieke toneel centraal staan. Eigenlijk heb je hiermee al de kern van King te pakken.

Zon oppositie Pluto wijst op de uitdagingen, problemen en gevaren (Pluto) die samenhangen met zijn opvallende positie (Zon op MC) en die worden veroorzaakt door anderen (oppositie!). Maar omdat het aspect is verlopen lijkt het te gaan om iets van het verleden. Ik lees dat hij op 12-jarige leeftijd zichzelf wilde doden na het overlijden van zijn oma. Transit Pluto stond in 1941 oppositie zijn progressieve MC. Hier krijg je een verwijzing naar het aspect. Martin Luther King vreesde de dood niet. Hij had de dood al eens overwogen. Zo werd de dood en de dreiging op de achtergrond (Pluto op het MC) voor hem deel van het leven.
Over de sterfdag van Martin Luther King en de interactie met de horoscoop van zijn moordenaar, lees je in een bericht van 4 april 2008 in de Astrokrant.

VERBAND ASPECT-HOROSCOOP: MARS-SATURNUS
In deze les heb je geleerd te kijken of een aspect toenemend of afnemend was en wat het effect daarvan zou kunnen zijn. Voor elk aspect hanteren we 5 graden orb, maar als het een aspect is tussen de langzame planeten zou ik nog zuiniger willen zijn met die orb, behalve als het aspect toeneemt. Saturnus vierkant Uranus met Saturnus in de 12 de graad en Uranus in de 10de Retrograde, is een aspect dat niet meer vol zal worden in progressie. Ik zou dat aspect alleen meewegen als er verbanden zijn met persoonlijker planeten en posities (Zon, Maan, Ascendant, MC) of als het midpunt Saturnus/Uranus met Zon, Maan, ASC of MC zijn verbonden. Kijk altijd EERST naar het totaalbeeld. In de horoscoop van Martin Luther King zijn Zon en Pluto prominent. Het te wijde maar overbrugde aspect is dus ook prominent.

Een ander aspect in zijn horoscoop is dat van Mars oppositie Saturnus. Het is een aspect dat je aantreft in de horoscoop van Holleeder. Het wijst op afgeremde of geblokkeerde energie als thema in je leven. Saturnus is prominent in de horoscoop van Martin Luther King. De oppositie met Mars is dus van belang, ook al is het geen bijzonder nauw aspect. Daarmee is het vraagstuk van beëindiging van activiteiten of 'dood' eveneens een thema in het leven van King.

In het kader van deze les volstaat het om te constateren dat Zon oppositie Pluto, beide vierkant MC en Mars oppositie Saturnus aspecten zijn die van belang zijn in de horoscoop van King. Het ene aspect is wijd en verlopen. Het andere is wijd en toenemend, ook al is Mars retrograde. Ergo, Progressieve Mars oppositie Saturnus werd op 5 februari 1969 exact. Hij overleed op 4 april 1968. Toen stond de progressieve Mars inconjunct Zon en oppositie Saturnus. Zijn levensenergie werd beëindigd. Het aspect Mars oppositie Saturnus blijkt dus van levensbelang.

CONCLUSIE
Je kunt éen enkel aspect niet los zien van de rest van de horoscoop. Ga te werk volgens een methodiek zoals de Vier Pijlers. Eén van de vier pijlers is het vinden van het Astrologisch Paspoort (de belangrijkste kenmerken, het Astro I.D.). Daarover vind je meer in mijn boek Astro I.D.*)
DE VIER PIJLERS VAN DE DUIDNG
Wil je een horoscoop leren duiden? Probeer dan eens te werken met de vier pijlers van de duiding:
1. Astro I.D. (methode met prominente planeten) voor het vinden van de KENMERKEN;
2. Quick Scan (combinatie van elementen, zon, maan, ascendant en nauwste aspecten)voor het KARAKTER;
3. MC-route voor het LEVENSDOEL;
4. BIJZONDERE ASPECTEN (yods en midpuntcombinaties als ondersteuning).


RELEVANT:
Inconjunct of quincunx-aspect

Geen opmerkingen: