zaterdag 6 september 2008

LES 14: ASPECTEN DUIDEN (1) (de kern van de zaak vinden)

Mercurius is de planeet van communicatie, transport en het overbrengen van boodschappen. Neptunus is symbool van fantasie. Mercurius-Neptunus is de combinatie van fantastische ideeën en je mentaal (Mercurius) inleven (Neptunus) in anderen.
Als er een relatie is tussen Mercurius en de planeet van de fantasie, visie en dwalingen (Neptunus) dan mag je aannemen dat degene met dat aspect verhalen kan verzinnen en wel eens wat vergeet. Is deze relatie gemakkelijk (driehoek, sextiel) dan komt iemand met verzinsels gemakkelijk weg of heeft deze baat bij de fantastische ideeën die hij/zij heeft. Maar is het aspect moeilijk, dan zal er eerst geleerd moeten worden om niet te fantastisch of leugenachtig over te komen. En met het inconjunct kan er zelfs een probleem met leren ontstaan door het al maar afdwalen van de gedachten.

Het nauwste aspect is het meest werkzaam. Probeer niet alle aspecten tot in de finesses te ontleden, maar kijk eens anders naar de aspecten: als een gemakkelijke of moeilijke combinatie.

Mercurius conjunct, vierkant, oppositie of inconjunct Neptunus: een probleem met het overbrengen van de fantasie of visie en misschien niet geloofd worden
Mercurius driehoek en sextiel Neptunus: gemakkelijk je visie of fantasie kunnen overbrengen

In alle gevallen (moeilijk of gemakkelijk, mits in nauw aspect) is het thema Mercurius-Neptunus een belangrijk aspect van het leven van de persoon waarom het gaat. Dat kan variëren van een zwakke mentaliteit (leugens, vergissingen) tot fantastische verhalen vertellen.

Verdiep je eens in Mercurius inconjunct Neptunus in de zaak Patrick Dils en denk eens na over het verschil met de samenstand van Mercurius en Neptunus, beide driehoek Jupiter in de horoscoop van Dustin Hoffmann. Je komt dan langzaam terecht bij de combinatie van 2+1=3 planeten en via deze combinaties bij de midpunten...Daarover later meer.

Lees eventueel ook:
Astromarkt, over moeilijke aspecten
Aspecten met de Maan
Aspecten metde Ascendant
Over ontbrekende aspecten (ongeaspecteerde planeten)

Geen opmerkingen: