vrijdag 8 augustus 2008

LES 9: DUIDEN VAN HET KARAKTER (Quick Scan)

VOORWERK
Bij deze les kan ik aanbevelen om een paar goede astrologieboeken bij de bibliotheek te lenen of te kopen (als het boek je aanspreekt), eventueel tweedehands. Ga naar Astromarkt en lees de artikelen die worden aanbevolen voor beginners en in ieder geval het artikel over het combineren van Zon en Ascendant. Neem daarna een kijkje op de pagina over de Maan, in het bijzonder over het effect van de Maan in de verschillende tekens. Dan ben je klaar voor je eerste quick scan! En...je bent natuurlijk al op de hoogte van de elementenleer. En: lees ook nog even 'Schitteren door afwezigheid', over niet bezette elementen...Je kunt geen compleet beeld leren schetsen zonder veel lezen. Ga niet af op de informatie op een enkele site op het internet, maar informeer je breed.

KARAKTERSCHETSEN
Hoe combineer je de horoscoopgegevens om tot een beeld te komen? Hoe lees je een horoscoop?


Met de gegevens van je horoscoop bij de hand kun je beginnen met het schetsen van een beeld van je karakter. Je hebt de gegevens, nu wil je de betekenis ervan weten. Een hoop losse streken en verfstrepen moeten samenkomen tot een portret. Maar hoe doe je dat? Ik geef hier een richtlijn en wat voorbeelden. Ik eindig met een complete duiding aan de hand van de geboortegevens van Kurt Cobain. Dit artikel lees je beter als je eerst de artikelen Basis en Woordenboek, en Alles over… hebt gelezen. Als je bekend bent met de astrologische taal (ascendant, aspect, element etc.), lees dan verder...

RICHTLIJN VOOR VOLGORDE:
1. Bekijk de tekening en de verdeling van de hemellichamen over de cirkel.

De tekening vertelt al het een en ander over het karakter. Zie je veel planeten bij elkaar staan of zijn de hemellichamen netjes over de cirkel verdeeld? Anders gezegd: gaat het om iemand met een nauw omschreven doel en een duidelijke lijn in het leven of gaat het om iemand die alles wil, kan en leuk vindt en daarom moeilijk tot een keuze kan komen. In het geval van clustering van planeten kun je een duidelijk talent zien, de kant die je leven opgaat. Maar in het geval van uitwaaiering ben je iemand met wie het ‘nog alle kanten op kan’. Je bent dan veelzijdig bezig, misschien een generalist.

2. Kijk naar de elementen!
Lees het artikel ‘Vuur, aarde, lucht en water’ en je begrijpt het belang van de verdeling van de hemellichamen over de elementen. Vuur geeft energie, aarde een stevige basis, lucht communiceert en water past zich vloeiend aan. Ben je een gecombineerd type? Vuur-lucht is extravert, Aarde-water introvert. Vuur met aarde is creatief. Vuur met water is emotioneel. Aarde met lucht is voor de praktische denker. Lucht met water is voor het gezelschapsmens.


3. Kijk naar de combinatie van de tekens van Zon, Maan en ascendant (elementen, zijn het hoofdtekens, vaste tekens of beweeglijke tekens). Lees er meer over hieronder.
Kijk naar de artikelen ‘Alles over…’ voor de uitwerking van Zon, Maan en ascendant in de verschillende tekens. Leer de basisbegrippen en lees er veel over. Houd voor Zon de betekenis aan van: zijn, willen, diep in je hart. Voor Maan is dat: verlangen, gedrag, doen en laten, gewoonten. En voor ascendant: optreden, uiting.

Leef je in in het karakter van de persoon van de horoscoop. En vorm je een beeld. Dit lukt echt alleen met veel oefenwerk of met een uitgebreid register van combinaties en verschillende duidingen. Probeer dicht bij de basis van de betekenis van het teken te blijven. Ik geef een paar voorbeelden.

a. Zon in Stier, Maan in Schorpioen, ascendant Leeuw

b. Zon in Schorpioen, Maan in Leeuw, ascendant Stier;

c. Zon in Leeuw, Maan in Boogschutter, ascendant Ram

a. Stier, Schorpioen en Leeuw zijn alle drie vaste tekens. Dat wijst op wilskracht en volharding. Het zijn vertegenwoordigers van drie verschillende elementen: aarde, water en vuur. Dat wijst op emotie, introvert zijn en creatief zijn. De zon in Stier geeft de wil te bezitten. De maan in Schorpioen de gewoonte te wantrouwen. En de ascendant Leeuw doet bazig optreden. Deze zaken samen geven het beeld van iemand met een sterke wil en met een krachtige houding. Echt iemand om leiding te geven of de baas te willen zijn. En omdat de zon vierkant de ascendant staat komt hij of zij ook bazig en egocentrisch over.

b. Nu heb je dezelfde tekens en elementen. Het optreden is nu echter gematigd en rustig, de houding waardig en fier en diep van binnen gaat het om iemand die kwetsbaar is. Deze persoon lijkt zekerder van zichzelf dan hij of zij is. Daarom zal dit iemand zijn die soms of tijdelijk leiding geeft maar diep in haar of zijn hart zal zij (hij) dat alleen maar willen als het moet of in geval van nood. Want: Zon in Schorpioen wil uitdagen, problemen oplossen, de diepte in, specialist ergens in zijn.

c. Dit is een combinatie van vuurtekens. Het bruist van energie in dit karakter dat is opgebouwd uit verschillende elementen (hoofd, vast en beweeglijk). De levenslust kan er op verschillende manieren uit. Wie deze combinatie heeft komt energiek en zelfstandig over, is gewend om zich positief op te stellen en wil ergens in uitblinken. Veel ambitie dus, mogelijk op sportief gebied of daar waar actief de leiding kan worden genomen, bijvoorbeeld in het leger. Een vrouw met deze combinatie zal pittiger en sportiever zijn dan andere vrouwen en haar mannetje staan!

Probeer bij deze combinaties de huisposities mee te wegen als ze belangrijk lijken. Bij a. vind je Zon in tien of negen. Het zou kunnen gaan om iemand die eigenlijk ambitieus of politiek bewust is. Bij b. zullen relaties en het gezin van groot belang zijn en bij c. kan het gaan om iemand die het leuk vindt in het middelpunt van de belangstelling te staan.

OEFENING

Dit is de horoscoop van Liz Taylor.
Ze heeft 50% van de posities in watertekens staan.
Zon in Schorpioen, Maan in Vissen en een Boogschutter Ascendant.
De Zon staat precies vierkant de Ascendant en oppositie Neptunus. De Maan staat precies vierkant Jupiter.

Wat zegt dit over haar karakter? Maar vooral: hoe komt ze over? Probeer het beeld dat je van Liz Taylor hebt voor je te zien en kijk of je het beeld terugziet in de horoscoop. Vind je deze oefening te moeilijk? Ga naar Astromarkt, kijk bij de combinatie van Zon en Ascendant en lees ook eerst nog eens wat over de maantekens.

Gepubliceerd: 11 augustus 2008
(C) Astromarkt

Geen opmerkingen: