vrijdag 8 augustus 2008

LES 7: HUIZEN en HUISWERK

In de afgelopen lessen ben je ingelicht over het berekenen van de horoscoop, de symbolen, de betekenis van de tekening, de elementen, de planeten, de sterrenbeelden en de aspecten. Er is een eerste begin gemaakt met het leren combineren van factoren. Voor het leren zien van de belangrijkste kenmerken van de horoscoop is ook voor beginners (!) Astro I.D. een handig boekje. De volgende stap van deze cursus voor beginners is oefenen met de basisvaardigheden. Je kunt dat doen op Astromarkt. Neem ook de belangrijkste kenmerken van de sterrenbeelden en de planeten bij herhaling door en leer ze uit het hoofd.

TEKENS
De astrologische hemel (de ring rond de horoscoop) wordt verdeeld in 12 sectoren (vanaf Nul Ram) in 12 astrologische sterrenbeelden. Die sterrenbeelden sporen al lang niet meer met de werkelijke posities van de sterrenbeelden. Je zou ze bij wijze van spreken ook Sterrenbeeld 1 t/m 12 kunnen noemen. En niet alleen dáarom is het handig om de sterrenbeelden te nummeren van 1 t/m 12. Je kunt zo ook gemakkelijker aspecten berekenen en het verband leren met de 'huizen' of 'sectoren' en met de majeure aspecten en hun betekenis

1. Ram (vuur, hoofd)0-30 graden
2. Stier (aarde, vast)30-60 graden
3. Tweelingen (lucht, beweeglijk)60-90 graden
4. Kreeft (water, hoofd) 90-120 graden
5. Leeuw (vuur, vast) 120 - 150 graden
6. Maagd (aarde, beweeglijk) 150 -180 graden
7. Weegschaal (lucht, hoofd) 180 - 210 graden
8. Schorpioen (water, vast) 210 - 240 graden
9. Boogschutter (vuur, beweeglijk) 240 - 270 graden
10. Steenbok (aarde, hoofd) 270 - 300 graden
11. Waterman (lucht, vast) 300 - 330 graden
12. Vissen (water, beweeglijk) 330 - 360 graden

Een planeet die zich op 272 graden bevindt, staat dus in het teken Steenbok. De eerste graad van Maagd is 150 graden verwijderd van het punt Nul Ram. Dat geldt ook voor de eerste graad van Schorpioen. Het huis van Maagd is het zesde huis (van dagelijks werk, taken en ziekte). Het huis van Schorpioen is het achtste huis (van leven en dood, crisis en onderzoek). Dat het zesde en achtste huis een 'moeilijke' reputatie hebben heeft te maken met het inconjunct (150 graden aspect) dat het begin van de tekens Maagd en Schorpioen maken met de eerste graad van de cirkel.

HUIZEN
Niet alleen de hemel wordt verdeeld in 12 sectoren. De meeste astrologen werken met 12 huizen. Deze huizen beginnen bij de ascendant. De ruimte tussen de hoeken wordt verdeeld volgens een systeem. De hoeken zijn Ascendant, Descendant, IC en MC. De ruimte tussen ascendant en het laagste punt in de horoscoop (IC), IC en descendant, descendant en MC, MC en Ascendant wordt opgedeeld in drie stukken. Daar zijn verschillende verdeelmethoden voor met steeds andere uitkomsten. Zie onderaan deze les hoe verschillend...

Ik hanteer zelf het systeem van gelijke huizen, maar heb gemerkt dat je de meeste duidingen kunt doen zonder omstreden huissystemen te hanteren. Een complete opsomming van huissystemen vind je op Wikipedia, in het Engels. Placidus is het meest gehanteerde systeem.

Het systeem van duiden met behulp van huizen is gangbaar en hoort bij de algemene kennis over astrologie. Het is wel helder als je weet dat het gaat om een volkomen fictieve verdeling (waar zijn die lijntjes dan te zien?). Een verdeling bovendien, waarover doorlopend getwist wordt. Je kunt de hoofdlijnen van de horoscopen overigens goed duiden zonder huizen te gebruiken (zoals je kunt leren in mijn boeken Astro ID en AstroTrio).

Op mijn site Astromarkt vind je toch een complete opsomming van de posities van planeten in de verschillende huizen en de betekenis van de 12 huizen. Ik noem hieronder de betekenis van de huizen MET de trefwoorden van de tekens 1 t/m 12 (Ram tot en met Vissen). Er zijn diverse goede boeken op de markt die je verder kunnen helpen als je dieper op huizen wenst in te gaan.

EERSTE HUIS
Het eerste huis houdt verband met de ascendant. Immers, de cusp (het begin) van het eerste huis is de ascendant. Daarmee is het het huis dat laat zien hoe je optreedt en wat je doet. Maar ook wat de mensen opvalt aan jou. Andere aanwijzingen hiervoor zijn de ascendanttekens en de aspecten op de ascendant.

TWEEDE HUIS
Het tweede huis is het huis van je bezit en je inkomsten en daarmee van datgene dat je zekerheid verschaft in het leven.

DERDE HUIS
Het derde huis is het huis van de naasten, je buren en je broers en zussen. Het is het huis van de communicatie en de uitwisseling van informatie. Je eerste lessen krijg je in het derde huis.

VIERDE HUIS
Het vierde huis heeft te maken met je ervaringen, speciaal die ervaring die je hebt opgedaan in je jeugd, thuis bij je ouders. Afgeleid van deze betekenis is het vierde huis ook de sector waarin je gegevens vind over je huidige woonomgeving en gezin. Het vierde huis geeft ook het zelfbeeld aan (tegenover het tiende huis en het MC die aangeven wat je imago is).

VIJFDE HUIS
Het vijfde huis is het huis van de kinderen, het spel, de verloving, de omgang met de andere sexe, de hobbies en de liefhebberijen, maar ook het huis dat aangeeft hoe je zelf leiding geeft. Het is het huis van de (pro)creativiteit, van scheppingskracht.

Veel planeten in het vijfde huis hebben legt het accent in je leven op kinderen, liefhebberijen, feesten en hobbies. Donna Summer heeft Zon, Maan, Mercurius, Mars en Jupiter in dit huis in het teken Steenbok. Prinses Máxima heeft Zon, Mercurius en Saturnus in het vijfde huis.

ZESDE HUIS
Het zesde huis is het huis van de dienstverlening, het dagelijks werk en de ziekten. Waarom deze combinatie? Misschien heeft ondergeschikt zijn negatief effect?

ZEVENDE HUIS
Het zevende huis houdt verband met de descendant. Immers, de cusp (het begin) van het zevende huis is de descendant. Daarmee is het het huis dat laat zien hoe je anderen op jou overkomen. Maar ook wat je opvalt aan de mensen met wie je samenleeft of samenwerkt als partner. Het is het huis waaraan je ziet wat je nodig hebt.

ACHTSTE HUIS
Het achtste huis is het huis van je schulden en uitgaven, maar ook het huis van de inkomsten van anderen volgens de traditionele astrologie. Het achtste huis is het huis waar de aanwijzingen voor problemen te vinden zijn en over de eisen die men aan je stelt. Alles wat anderen van jou nodig hebben of dat wat ze van je opeisen vind je hier. In associatie met het teken Schorpioen zijn er aanwijzingen voor je sexuele leven in te vinden, maar ook voor crises en zaken van leven en dood, voor uitdagingen in je leven. Waar het moeilijk is en waar je moeite mee hebt (je taboes) zijn in dit huis te vinden. Natuurlijk zitten er goede kanten aan het achtste huis. Het is het huis waar je kracht zich manifesteert. Als tiende huis van het elfde is er in dit huis ook iets te vinden over de posities van vrienden en fans en over als elfde van het tiende over mogelijke vriendschappelijke betrekkingen met je baas. Techneuten schijnen zich speciaal in dit huis te moeten bevinden.

NEGENDE HUIS
Het negende huis is het huis van de ontwikkeling en de groei. Je ontwikkelt en groeit door te leren, door te lezen, door te reizen en door zaken te bestuderen. Als huis van het hogere denken staat het negende huis voor godsdienst, filosofie, wetenschap en rechtvaardigheid. Je leest meer over het negende huis in het artikel Sterren en reizen, over grote reizen en emigratie. Als je veel planeten (een zogenaamd stellium) hebt in het negende huis is het verbreiden van jouw overtuiging datgene dat je voornamelijk bezighoudt. Mellie Uyldert is hiervan een voorbeeld. Zij heeft 6 planeten in het negende huis staan (Maan, Mercurius, Venus, Mars, Neptunus en Pluto). Of Calvijn met Zon, Mercurius, Venus en Mars in dit huis.

TIENDE HUIS
Het tiende huis houdt verband met het MC. Immers, de cusp (het begin) van het tiende huis is het MC, althans in de meeste huissystemen, behalve in het systeem van gelijke huizen. Het Meridiaans systeem hanteert het MC als startpunt voor ongeveer gelijke huizen.

Het tiende huis is de sector van de resultaten, van de positie in de maatschappij en datgene dat je bewerkstelligt. Je image, je goede naam en reputatie zijn eveneens in dit huis te vinden, vooral in die landen en culturen waar je lot af kan hangen van de naam die je hebt. Het huis markeert het deel van de hemel waarin de zon op haar hoogste punt van de dag komt en schittert, het deel waarnaar je opkijkt. Daarom geeft dit huis ook degenen aan tegen wie je opkijkt, meerderen, je ouders als je jong bent, mensen die je in het algemeen bewondert.

MC!
Maar wat is dan het MC? Het MC is het punt in de horoscoop waar die dag de zon staat als deze het hoogste punt heeft bereikt. Je zou het MC kunnen zien als de top van je eigen leven, je persoonlijke hoogtepunt en je status. De aspecten die het MC ontvangt geven dan aanwijzingen over dat hoogtepunt. Je leest meer over het MC en aspecten met het MC in het artikel “Werk” en ook bij de 12 sterrenbeelden vind je een korte beschrijving van het MC in teken.

ELFDE HUIS
Het elfde huis is het huis van de vriendschappen, het verenigingsleven en de netwerken. Maar het is ook het huis van de verwachtingen en de aspiraties. Dat wat je in het leven bereiken wilt qua status en positie vind je in het tiende huis. Maar waarmee je anderen denkt te plezieren vind je in het elfde huis. Het is als vijfde huis van het zevende ook het huis van je stiefkinderen of adoptiekinderen.

TWAALFDE HUIS
Het twaalfde huis is het huis dat het meest wordt gevreesd. Dat komt door de verkeerde berichtgeving. Geen enkel huis is slecht. Het twaalfde huis heeft goede kanten. Het is het huis van de privacy, van de geheimen, van datgene wat verborgen blijft, van de dromen en illusies en van de dingen die je beter kan vergeten. Het twaalfde huis is ook het huis van het verblijf in het buitenland (ver van de geboorteplaats). Het negende huis gaat ook over het reizen naar het buitenland, maar het twaalfde huis bericht of je je daar thuisvoelt als je er gaat wonen.

OEFENING
Oefen eerst met de posities van de Zon in de verschillende huizen en check op Astromarkt Internet of jouw visie overeenstemt met die van anderen (en zo nee, waarom dan niet). Ga desnoods terug naar de eerste lessen voor een verduidelijking van de symbolen.
Geen opmerkingen: